GEOFORMA d.o.o.

geološke i inženjerske usluge i savjetovanje, GEOFORMA d.o.o.

Bojana Janežič, u. d.i. geol. je ovlaštena inženjerka geotehničke i rudarske struke pri inženjerskoj zbornici Slovenije.

Brinemo o očuvanju vode

Voda je naše veliko bogatstvo, s kojim se moramo naučiti živjeti.

Moramo se naučiti odgovornom i štedljivom odnosu prema vodi.

S radošću ćemo vam pokazati kako.

Energetika

Izgradili ste novi objekt, ali ne znate kako ga zagrijati?

Savjetujemo uglavnom na području grijanja vode.

Preverimo vašo lokacijo in vam svetujemo.

Brinemo o očuvanju vode

Voda je naše veliko bogatstvo, s kojim se moramo naučiti živjeti.

Moramo se naučiti odgovornom i štedljivom odnosu prema vodi.

S radošću ćemo vam pokazati kako.

HIDROGEOLOGIJA

U ponudi imamo terenska mjerenja svih vrsta, izrada osnovnih i specijaliziranih izvještaja/elaborata/studija

f

HIDROLOGIJA

Na osnovi hidroloških i hidrauličnih karakteristika prirodnih vodotoka, određujemo poplavnu ugroženost područja.

GEOLOGIJA

Nudimo profesionalan pristup pri ispitivanju i kartiranju terena, provodimo stručni geološki nadzor kod različitih konstrukcija, odnosno izvedbi zemaljskih i geotehničkih radnji . odnosno izvedbi zemaljskih i geotehničkih radnji .

GEOMEHANIKA

Nudimo profesionalan pristup pri ispitivanju i kartiranju terena, provodimo stručni geološki nadzor kod različitih konstrukcija, odnosno izvedbi zemaljskih i geotehničkih radnji .

GEOTEHNIKA

Provodimo geološko-geomehaničke nadzore, nudimo izradu geološko- geomehaničkih i geotehničkih elaborata za objekte visoke i niske gradnje.

Z

MONITORING

Izrađujemo geološko-geotehničke izvještaje za dobivanje/stjecanje građevinske dozvole za zahtjevne, manje zahtjevne, nezahtjevne i jednostavne objekte.

UDOVOLJAVAMO VAŠIM ŽELJAMA, A U ISTO VRIJEME RADIMO NA OČUVANJU OKOLIŠA.

ZANIMA LI VAS?

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

ŠTO JE ELABORAT EROZIVNOSTI I ZAŠTO MI JE POTREBAN?

Elaborat erozivnosti je geološki odnosno geomehanički izvještaj, koji osim geološkog sastava tla, na kojem ćete graditi, inkorporira mjere za eliminaciju erozivnosti u vrijeme vaše izgradnje. . Elaborat je potrebno priložiti s molbom za stjecanje vodnog suglasja/vodne suglasnosti, ako se područje namijenjeno izgradnji nalazi na erozivnom području

ŠTA JE GEOLOŠKI-GEOMEHANIČKI IZVJEŠTAJ I ZAŠTO MI JE POTREBAN?

Geološki-geomehanički izvještaj je elaborat, koji sadrži geomehanički sastav i nosivost tla. Geomehanički izvještaj izrađuje inženjer geologije ili geomehaničar, koji na terenu u sondažnom iskopu, na osnovi popisa i geomehaničkih mjerenja, ocjenjuje dubinu, koja je predviđena za nosivost temelja. Pored nosivosti provodi se i test propusnosti tla, ukoliko je kod objekta predviđeno pronicanje oborinskih voda. Na osnovi geološko-geomehaničkih podataka, voditelj projekta izgradnje može postaviti odgovarajući plan izgradnje temelja, ovisno o predviđenom opterećenju strukture.

JE LI GEOLOŠKO-GEOMEHANIČKI IZVJEŠTAJ NEOPHODAN?

Geološki-geomehanički izvještaj je elaborat, koji sadrži geomehanički sastav i nosivost tla. Važno je da su temelji detaljno ispitani i da je način polaganja temelja propisno građevinsko obrađen, zato što je nakon izgradnje objekta sanacija temelja zahtjevnija i dosta skuplja.

ŠTO JE SONDAŽNI ISKOP?

To je iskop, koji obavlja bager/kopač za potrebe geološko-geomehaničkih istraživanja. Dubina iskopa ovisi o geološkom sastavu tla i od dubine temelja predviđenoga objekta. Važno je, da se iskop izvede do dubine, na kojoj se nalazi odgovarajući sloj za polaganje temelja.

HIDROGEOLOŠKI IZVJEŠTAJ ZBOG PONIRANJA VODE UZ OBJEKT!

Hidrogeološki izvještaj izrađuje hidrogeolog. Za izradu tog izvještaja je potrebna provedba sondažnog iskopa na području predviđenom za nastanak ponornice, gdje se provede test poniranja. Na osnovi testa poniranja određuje se propusnost tla i dimenzionira veličina ponornice.

ŠTO MI JE POTREBNO, AKO ŽELIM NAPRAVITI CRPNU BUŠOTINU?

Što mi je potrebno, ako želim napraviti crpnu bušotinu? Najprije je potrebno provjeriti područje, na kojem želite napraviti bušotinu, jer je ne možete napraviti na bilo kojem mjestu. Potrebno je provjeriti, nalazi li se područje u vodozaštitnom pojasu i, ako da, doznati u kojem. Ukoliko područje leži na vodozaštitnom području, po zakonu o vodama potrebno je provjeriti, što je na danom području dozvoljeno. Ako je izrada bušotine dozvoljena, i vaše područje obrade se nalazi na vodozaštitnom području, prije svega vam je potrebno sljedeće: dozvola za istraživanje podzemnih voda i vodna suglasnost. Po stjecanju navedenih dokumenata možete započeti sa izradom crpne bušotine s potrebnim hidrogeološkim istraživanjem. Zatim slijedi vodna dozvola, za koju treba (pokraj ostale dokumentacije) priložiti hidrogeološki izvještaj s podacima testa crpne bušotine, do kojih dolazi hidrogeolog. Za vodne dozvole i vodne suglasnosti, molimo pogledajte u rubrici pitanja i odgovori.

Ako niste pronašli odgovor na svoje pitanje, slobodno nas kontaktirajte,naša korisnička podrška rado će vam pomoći.

GODINA ISKUSTVA

ZAVRŠENIH PROJEKATA

KM PUTOVAO RUTE

OBJAVLJENI ČLANCI

GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIM TEMELJIMA

Zanima li vas više?
KONTAKT

GALERIJA SLIK