Geologija

Provodimo stručni geološki nadzor kod različitih vrsta gradnje, odnosno odnosno izvedbi zemaljskih i geotehničkih radnji .


INŽENJERSKA GEOLOGIJA

Kada ćete donositi odluku o izgradnji novoga objekta, legalizaciji, rekonstrukciji ili o rušenju objekta, za stjecanje vodnog suglasja/vodne suglasnosti bit će vam potrebno sljedeće:

  • geološko-geomehanički izvještaj ili
  • geološko mišljenje ili
  • elaborat erozivnosti

s naglaskom na erozivnosti i uvjete poniranja.

Naša prednost je, da uvjete poniranja možemo utvrditi već na terenu uz pomoć naprave Mini Disk (Decagon©).

Uz iscrpno znanje i dugogodišnje iskustvo u sanaciji različitih vrsta klizišta (članak), pomoći ćemo vam u rješavanju problema. Na osnovi terenskih istraživanja izradit ćemo geološko-geotehnički izvještaj te geološko-geotehnički izvještaj s prijedlogom sanacije/ geološko-geotehnički izvještaj s prijedlogom sanacije i popisom potrebnih radova.

I u slučaju poniranja objekata, procurivanja podruma i poplava, pružit ćemo vam stručne savjete i na osnovi istraživanja stručno izraditi geološko-geotehnički /geološko-geomehanički elaborat.

Na području klizišta osim terenskog znanja posjedujemo i stručna kompjutorska znanja, na osnovi kojih možemo: izraditi strukturalne karte, modelirati različite terene, izraditi kartu nagiba i analize stabilnosti.

KLIZIŠTA

Klizišta se u svijetu i u Sloveniji smatraju jednim od najuobičajenijih prirodnih katastrofa, kojima se ne posvećuje dovoljno pozornosti. U Sloveniji smo svake godine suočeni s raznim vrstama klizišta, pretežno sa zemljanim odronima i debritnim tokovima. Uzrok su ogromne gospodarske štete i utječu na živote mnogih ljudi. Klizišta ne možemo predvidjeti, ali uz pomoć preventivnih mjera, dobrih terenskih istraživanja, ustanovljujući uzroke njihova nastanka i odgovarajućim mehanizmima, kod građevinskih ili drugih zemaljskih radova, možemo spriječiti njihov nastanak. Glavni uzrok nastanka klizišta je u većini slučajeva pozadinski pritisak vode, koja se slijeva padinom nakon snažnih oborina. Klizište nastane veoma brzo. Dok početno klizanje zemlje se završi u nekoliko sati, proučavanje klizišta i utvrđivanje načina sanacije dugotrajniji je proces i mnogo zahtjevniji. Važno je, da se u početnoj fazi napravi detaljno inženjersko-geološko kartiranje. Na osnovi dobre inženjersko-geološke karte određuje se mreža istraživanja, koja služi kao osnova za stvaranje geomehaničkog modela. Svakom zemljanom radu morali bismo pristupiti stručno, jer svaki nestručni zahvat ili veći broj takvih zahvata može prouzročiti različite oblike klizišta, koji će dovesti do ogromnih šteta, ponekad i do ljudskih žrtava. Da bi se izbjegao nastanak zemaljskih klizišta i povećala svjesnost ljudi o njihovom nastanku i posljedicama, svaku građevinsku intervenciju mora nadzirati stručnjak! (Božiček, 2015).

Slika. Simulacija modela - zemeljski plaz na kmetijskem zemljišču (vinograd) (Božiček, 2015).

ARHEOLOŠKA GEOLOGIJA

U slučaju arheoloških istraživanja za potrebe arheologa ili investitora, nudimo geološku podršku, odnosno, izradu geološko-arheoloških izvještaja i elaborata. Oni obuhvaćaju sedimentološka, stratigrafska, petrološka i pedološka istraživanja. Po potrebi nudimo i geokemijske i geofizikalne analize.

Galerija slik

GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIM TEMELJIMA

Zanima li vas više?
KONTAKT