Dobra geomehanička i geotehnička istraživanja = manje problema kod izgradnje različitih objekata!

Geomehanika i geotehnika

Aktivni smo na polju izgradnje različitih novih objekata i sanacije klizišta. Imamo znanja s područja osnovnih geomehaničkih istraživanja, terenskih mjerenja svih vrsta, izrade osnovnih i specijaliziranih geomehaničkih izvještaja, elaborata i studija, gdje smo aktivni već deset godina. S našim znanjem možemo vam ponuditi sljedeće:

 1. izradu geološko-geomehaničkih, hidrogeoloških i geotehničkih elaborata za objekte visoke i niske gradnje,
 2. izradu izvještaja i elaborata za različite objekte za stjecanje građevinske dozvole (PGD u Sloveniji),
 3. projekti za osiguranje građevinskih jama,
 4. geotehničke analize,
 5. analize stabilnosti,
 6. analize poniranja za različite objekte,
 7. analize nosivosti tla,
 8. analize odvodnjavanja građevinskih jama,
 9. geološko-geotehničke izvještaje za stjecanje gradbene dozvole za zahtjevne, manje zahtjevne, nezahtjevne i jednostavne objekte,
 10. izrada geotehničkih elaborata,
 11. projektiranje geotehničkih konstrukcija (nosivih i potpornih i zidova, kamenih naslaga, pilotskih zidova, građevinskih jama…).

Od terenskih mjerenja i usluga nudimo:

 • Mjerenja s dinamičnom i statičnom pločom (CBR) za cestovnu izgradnju.
 • Mjerenja s dinamičnom pločom.
 • Mjerenja s dinamičnim penetrometrom (DP).
 • Mjerenja s džepnim penetrometrom.
 • Mjerenja s krilnom sondom.
 • Mjerenja s ručnim penetrometrom do 5m.
 • Mjerenja razine podzemnih voda.
 • Stručni nadzori prije, između i nakon izgradnje različitih objekata s ugradnjom reper vijaka.
 • Geotehnička mjerenja i geološko i geomehaničko praćenje tijekom izgradnje objekta.
 • Geomehanički nadzor.
 • Geomehaničko bušenje.

GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIM TEMELJIMA

Zanima li vas više?
KONTAKT