Dobra geomehanička i geotehnička istraživanja = manje problema kod izgradnje različitih objekata!

  Geomehanika i geotehnika

  Aktivni smo na polju izgradnje različitih novih objekata i sanacije klizišta. Imamo znanja s područja osnovnih geomehaničkih istraživanja, terenskih mjerenja svih vrsta, izrade osnovnih i specijaliziranih geomehaničkih izvještaja, elaborata i studija, gdje smo aktivni već deset godina. S našim znanjem možemo vam ponuditi sljedeće:

  1. izradu geološko-geomehaničkih, hidrogeoloških i geotehničkih elaborata za objekte visoke i niske gradnje,
  2. izradu izvještaja i elaborata za različite objekte za stjecanje građevinske dozvole (PGD u Sloveniji),
  3. projekti za osiguranje građevinskih jama,
  4. geotehničke analize,
  5. analize stabilnosti,
  6. analize poniranja za različite objekte,
  7. analize nosivosti tla,
  8. analize odvodnjavanja građevinskih jama, geološko-geotehničke izvještaje za stjecanje gradbene dozvole za zahtjevne, manje zahtjevne, nezahtjevne i jednostavne objekte,
  9. izrada geotehničkih elaborata,
  10. projektiranje geotehničkih konstrukcija (nosivih i potpornih i zidova, kamenih naslaga, pilotskih zidova, građevinskih jama…).

  OD TERENSKIH MJERENJA I USLUGA NUDIMO:

  • Mjerenja s dinamičnom i statičnom pločom (CBR) za cestovnu izgradnju.
  • Mjerenja s dinamičnom pločom.
  • Mjerenja s dinamičnim penetrometrom (DP).
  • Mjerenja s džepnim penetrometrom.
  • Mjerenja s krilnom sondom.
  • Mjerenja s ručnim penetrometrom do 5m.
  • Mjerenja razine podzemnih voda.
  • Stručni nadzori prije, između i nakon izgradnje različitih objekata s ugradnjom reper vijaka.
  • Geotehnička mjerenja i geološko i geomehaničko praćenje tijekom izgradnje objekta.
  • Geomehanički nadzor.
  • Geomehaničko bušenje.

  GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIM TEMELJIMA

  Zanima li vas više?
  KONTAKT