Hidrogeologija

Na području hidrogeologije smo veoma aktivni, zbog čega ćemo vam svakako biti od pomoći kod različitih hidro geoloških problema. Aktivni smo u području osnovnih i specijaliziranih hidrogeoloških istraživanja i studija. To znači da izvodimo terenska mjerenja svih vrsta, izrađujemo osnovne i specijalizirane izvještaje i studije. Od terenskih mjerenja provodimo mjerenja propusnosti tla za jednostavne i zahtjevne objekte s ciljem utvrđivanja uvjeta poniranja. Da bismo najtočnije utvrdili ove uvjete izrađujemo i hidrološki izračun. Osim navedenoga, izvodimo i crpne i izlijevne testove i nudimo hidrogeološki nadzor kod izvedbe različitih bušotina.


Stjecanje vodne dozvole za: vlastitu opskrbu s pitkom vodom, navodnjavanje poljoprivrednih površina, izravno korištenje vode u svrhu dobivanja topline (kada se ne radi o termalnom vodonosniku), za uklanjanje vode iz javnog vodoopskrbnog sustava i druge posebne namjene (ribnjak, ribolov, sportski ribolov, postavljanje snijega na skijališta , itd.), u slučaju plitkih bušotina (do 30m) izrađujemo: hidro geološki izvještaj/elaborat, na terenu napravimo crpni test i izrađujemo tehničke osnove/temelje za izvedbu bušotine.

U slučaju dubljih bušotina >, osim hidrogeološkog izvještaja izrađujemo i rudarski projekt s tehničkima osnovama.

Ako se područje, na kojem želite koristiti vodu, nalazi na vodozaštitnom području, vam ovisno o zakonodavstva s pomoću matematičkog modeliranja izrađujemo analizu rizika zagađenja vodnog tijela.

Hidrogeološko bušenje

Energetika

Želite li štedljiv i jednostavan sustav grijanja, s energetskog stajališta preporučamo vam sustav voda-voda. Budući da sustav nije primjeren za svako područje, mi vam možemo savjetovati je li područje, na kojem se nalazi vaš objekt, pogodno za uporabu sustava voda-voda. Primjerice, ako vaš objekt leži na odgovarajućoj lokaciji za izvedbu sustava voda-voda, postupak je sljedeći:

osim bušenja možemo vam preporučiti toplotne i potopne crpke. To vršimo na temelju ispitivanja terena i pregleda pzi dokumentacije predviđenoga objekta. Osim toplotne i potopne crpke provodimo sve vanjske strojne instalacije do predviđenoga objekta, početno pokretanje sustava i prijenos korištenja. Ne zaboravite, preko ekosklada možete dobiti subvenciju za toplotne crpke.

POLJOPRIVREDA

Želite li se početi baviti proizvodnjom hrane ili se s time već bavite, a niste upoznati s načinima dodatnog navodnjavanja poljoprivredne površine? Onda smo mi prava adresa za vas. Najprije ćemo provjeriti vašu lokaciju, ako ste po Zakonu o Vodah zadovoljavate uvjete za korištenje podzemne vode. U slučaju da zadovoljavate, lokaciju ćemo provjeriti i s hidrološkog stajališta procijenit ćemo, nalazi li se uopće voda na odabranom području. Određivanje dubine i stvarna prisutnost podzemne vode će se utvrditi samo sa s pomoću istraživačke bušotine. Pa počnimo:

GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIM TEMELJIMA

Zanima li vas više?
KONTAKT