Hidrologija

Studije o poplavama

Probleme, s kojima se ljudi suočavaju po pitanju površinske vode i podzemne vode uzimamo veoma ozbiljno. Svjesni smo da je voda sastavni dio naše svakodnevice i da je važno ne samo odvesti ju dalje, već i naučiti živjeti s njom.
U svrhu zaštite od poplava i kod izgradnje objekata na poplavnim područjima, nudimo vam izradu:
  • Hidrološko-hidraulične studije/hidrološko-hidraulične procjene poplavnih voda (na osnovi hidroloških i hidrauličnih karakteristika prirodnih vodotoka određujemo poplavnu ugroženost područja);
  • Priprema hidrološko-hidrauličnih studija s upotrebom informacijske tehnologije (GIS, LiDAR),
  • Različite hidrološke i hidro geološke studije, prema potrebama investitora;
  • hidrološki model (oborine- odvodnjavanje), ovisno o potrebama naručitelja;
  • izračun ekološko prihvatljivih protoka (Qes), prema potrebama naručitelja.

Za stjecanje vodnih dozvola u svrhu korištenja voda iz vodotoka (vlastita opskrba, navodnjavanje, energetika), s područja hidrometrije nudimo vam sljedeće:
  • Provedba mjerenja protoka po ISO standardima u otvorenim vodonosnicima i kanalima s glatkom površinom;
  • telemetrijsko prikupljanje i prijenos podataka hidrološkoga monitoringa vodotoka, , voda stajaćica i podzemnih voda (pijezometara);
  • planiranje i izrada struktura za tehničko osiguravanje ekološki prihvatljivoga protoka (Qes);
  • provedba hidrometričkih objekata, kao što su mjerni pragovi, korita, poklopci i tjesnaci/kanali;
  • proizvodnja batimetrije dna vodotoka i jezera, poprečnih i uzdužnih profila struga.
Pri korištenju voda iz vodotoka pružamo vam pomoć pri pripremi dokumentacije, potrebne za stjecanje vodne dozvole i vodnog suglasja/vodne suglasnosti. vodne dozvole i vodnog suglasja/vodne suglasnosti.
Hidrogeološko bušenje energija Ako želite ekonomičan i jednostavan način grijanja, preporučujemo sustav voda-voda sa energetskog stajališta. Sustav nije prikladan za svako područje, tako da smo mi ti koji možemo savjetovati je li prostor na kojem se nalazi vaš objekt prikladan za uporabu sustava voda-voda. U slučaju da se vaš objekt nalazi na pogodnom mjestu za provođenje sustava voda-voda, postupak je sljedeći:

GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIM TEMELJIMA

Zanima li vas više?
KONTAKT