Hidrologija

STUDIJE O POPLAVAMA

Probleme, s kojima se ljudi suočavaju po pitanju površinske vode i podzemne vode uzimamo veoma ozbiljno. Svjesni smo da je voda sastavni dio naše svakodnevice i da je važno ne samo odvesti ju dalje, već i naučiti živjeti s njom.

U svrhu zaštite od poplava i kod izgradnje objekata na poplavnim područjima, nudimo vam izradu:

  • Hidrološko-hidraulične studije/hidrološko-hidraulične procjene poplavnih voda (na osnovi hidroloških i hidrauličnih karakteristika prirodnih vodotoka određujemo poplavnu ugroženost područja);
  • Priprema hidrološko-hidrauličnih studija s upotrebom informacijske tehnologije (GIS, LiDAR),
  • Različite hidrološke i hidro geološke studije, prema potrebama investitora;
  • hidrološki model (oborine– odvodnjavanje), ovisno o potrebama naručitelja;
  • izračun ekološko prihvatljivih protoka (Qes), prema potrebama naručitelja.

Za stjecanje vodnih dozvola u svrhu korištenja voda iz vodotoka (vlastita opskrba, navodnjavanje, energetika), s područja hidrometrije nudimo vam sljedeće:

  • Provedba mjerenja protoka po ISO standardima u otvorenim vodonosnicima i kanalima s glatkom površinom;
  • telemetrijsko prikupljanje i prijenos podataka hidrološkoga monitoringa vodotoka, voda stajaćica i podzemnih voda (pijezometara);
  • planiranje i izrada struktura za tehničko osiguravanje ekološki prihvatljivoga protoka (Qes);
  • provedba hidrometričkih objekata, kao što su mjerni pragovi, korita, poklopci i tjesnaci/kanali;
  • proizvodnja batimetrije dna vodotoka i jezera, poprečnih i uzdužnih profila struga.

Pri korištenju voda iz vodotoka pružamo vam pomoć pri pripremi dokumentacije, potrebne za stjecanje vodne dozvole i vodnog suglasja/vodne suglasnosti.
vodne dozvole i vodnog suglasja/vodne suglasnosti.

Hidrogeološko bušenje

Energeja

Ako želite ekonomičan i jednostavan način grijanja, preporučujemo sustav voda-voda sa energetskog stajališta. Budući da sustav nije primjeren za svako područje, mi vam možemo savjetovati je li područje, na kojem se nalazi vaš objekt, pogodno za uporabu sustava voda-voda. Primjerice, ako vaš objekt leži na odgovarajućoj lokaciji za izvedbu sustava voda-voda, postupak je sljedeći:

GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIM TEMELJIMA

Zanima li vas više?
KONTAKT