REFERENCE 2015

GEOLOŠKO-GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Izdelava projektne dokumentacije za PZI za projekt: ˝Oporni zid-sanacija lokalne ceste LC 372221 Zavratec – Velika Hubajnica- Mala Hubajnica˝, investitor: občina Sevnica

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: Kmetijsko posestvo Žabnica, investitor: Potočje, Stanislav Kranjec s.p.

Geološko-geotehnična poročila o pogojih sanacije plazov na območjih: Sevnica, Cerovec, Vrh, investitor: občina Sevnica

Izdelava geološko-geotehničnega poročila s predlogom sanacije in popisom za objekt: Plaz na kmetijskem zemljišču, investitor: občina Sevnica

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: BP Tušmobil Dolsko, investitor: Tušmobil d.o.o.

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: ČN-Artiče, črpališče Artče, investitor: občina Brežice

Geološko-geotehnična poročila o pogojih sanacije plazov s popisom na območjih: Dobova,Janeževa Gorca, investitor: občina Brežice

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: Soseska osmica, investitor: 2ARHITEKTA, d.o.o.

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt, odvodnjavanja in o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Grozdetova hiša, investitor: občina Sevnica

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, investitor: Plastoform Blanca d.o.o.

Geološko – geomehansko poročilo o pogojih odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjsko naselje, investitor: občina Sevnica

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt, odvodnjavanja in o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: za objekt: Proizvodnji objekt, investitor: Satler okna in vrata d.o.o.

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt, odvodnjavanja in o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: za objekt: Poslovno-stanovanjski kompleks Villa Livada, investitor: Obzorje SGP d.o.o.

GEOLOŠKO-GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBEV

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Polhov Gradec(občina Dobrova-Polhov Gradec)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Enostavna stanovanjska stavba in oporni zid, Kolovrat (občina Zagorje ob Savi)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Loški potok (občina Ribnica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Gospodarsko poslopje, Vepki Gaber (občina Krško)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Hraše (občina Radovljica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Zabukovje (občina Sevnica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, oporni zid, Cerina (občina Brežice)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, oporni zid, Rudnik (občina Škofljica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Dolenji Novaki (občina Cerkno)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Kal (občina Sevnica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt in kozolec, Čatež (občina Brežice)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Gospodarsko poslopje, Podgorje(občina Brežice)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Vinska klet, Vitna vas(občina Brežice)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Križe(občina Brežice)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Pijava Gorica(občina Škofljica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Pomožno bivapšče, Tržič (občina Tržič)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Križe (občina Tržič)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Zidanica, Map vrh (občina Brežice)

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: Stanovanjska hiša, Gotna vas (občina Novo Mesto)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Radež (občina Sevnica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Zapotok (občina Ig)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Boštanj (občina Sevnica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Planina (občina Cerkno)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Gospodarsko poslopje, Poklek (občina Sevnica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Pevno (občina Škofja Loka)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: oporni zid, Žirovnica (občina Žirovnica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Gpnce(občina Ljubljana)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Pokriti koritasti silosi, Ponkvica (občina Šentjur)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Pomožni kmetijski objekt, Križe (občina Brežice)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Zapotok (občina Ig)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Trojica (občina Domžale)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Ureditev k družinski hiši, Šentvid pri Ljubljani (občina Ljubljana)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Zg. Gorje (občina Gorje)

HIDROGEOLOŠKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Izdelava analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za objekt: Proizvodno industrijski objekt 1 + 2, investitor: Geomet d.o.o.

Izdelava analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za objekt: ČN Artiče (občina Brežice), investitor: občina Brežice

Izdelava hidrogeološkega poročila za objekt: Vrtina za koriščenje vode za namakanje, Stanežiče, investitor: Šport Ljubljana

Strokovne hidrološke in hidrogeološke podlage pri izdelavi OPPN stanovanjska soseska Boštanj, investitor: občina Sevnica

Izdelava tehničnega poročila za vrtino za koriščenje tehnološke vode- PGD/PZI, investitor: Geosan d.o.o.

HIDROGEOLOŠKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

Izdelava hidrogeološkega poročila zaradi izdaje vodnega dovoljenja za neposredno rabo za lastno oskrbo pitne vode, Kolovrat (občina Zagorje ob Savi)

Izdelava hidrogeološkega poročila s pogoji ponikovanja in hidrološkim izračunom za objekt: Garaža, Litija (Litija)

Izdelava hidrogeološkega poročila za pridobitev vodnega dovoljenja za: Stanovanjski objekt- priklop na vaški vodovod Crngrob (Slugov studenec), Žabnica (občina Kranja)

Izdelava hidrogeološkega poročila za pridobitev vodnega dovoljenja za: Stanovanjski objekt- koriščenje vodnega vira, Podgorje (občina Sevnica)

Izdelava hidrogeološkega poročila za pridobitev vodnega dovoljenja za: Stanovanjski objekt- koriščenje vodnega vira, Podgorje (občina Sevnica)

HIDROLOŠKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: BP Tušmobil Dolsko, investitor: Tušmobil d.o.o.

Izdelava hidrološkega poročila z izračunom ekološkega pretoka Qes za objekt: Namakanje kmetijskih površin, investitor: Kmetija Glas

HIDROLOŠKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: Dozidavo k stanovanjskem objektu, Homec (občina Domžale)

GEOMEHANSKI NADZORI - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Geomehanski nadzor pri temeljenju drenažnih cevi in jaškov pri sanaciji plazu, investitor: občina Sevnica

Geomehanski nadzor pri ureditvi odvodnjavanja LC Krakovo-Križ, investitor: občina Sevnica

Geomehanski nadzor pri izgradnji pokritega bazena, investitor: Aula d.o.o., Šentvid-Ljubljana

GEOMEHANSKI NADZORI - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

Geomehanski nadzor pri temeljenju stanovanjskega objekta, Gotna vas (občina Novo Mesto)

Geomehanski nadzor pri temeljenju stanovanjskega objekta, Vinice (občina Ribnica)

HIDROGEOLOŠKI NADZORI - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Geomehanski nadzor pri Izvedbi izboljšanja ponikalne sposobnosti zemeljskega bazena B8a NA AC Vrba-Peračica, investitor: Rafael d.o.o.

GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIH TEMELJIH

Vas zanima več?
KONTAKT