REFERENCE 2017

GEOLOŠKO-GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe OPPN stanovanjska soseska Boštanj-Sv. Križ: Boštanj, investitor: občina Sevnica.

Geološko-geotehnična poročila o pogojih sanacije nad stanovanjskim objektom: Njivice, investitor: občina Radeče.

Geološko-geotehnično poročilo zaradi sanacije zaščite pred padanjem skal iz skalne samice nad stanovanjskim objektom, Radeče, investitor: občina Radeče

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: garaža, Vrhovo, investitor: občina Radeče.

GEOLOŠKO-GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBEV

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: 4-enostanovanjski objekti, Lavrica (občina Lavrica).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: enostanovanjski objekt, Rovišče pri studencu (občina Studenec).

Geološko-geomehansko mnenje zaradi ureditve parcele, Vinje (občina Dol pri Ljubljani)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: enostanovanjski objekt z garažo, Logatec (občina Logatec).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: enostanovanjski objekt, Golo Brdo (občina Medvode).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: enostanovanjski objekt, Goveji dol (občina Radeče).

Geološko – geomehansko mnenje o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: zasebni namakalni sistem, Rinčetova graba (občina Ljutomer).

Geološko – geomehansko mnenje o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: zasebni namakalni sistem, Desnjak (občina Ljutomer).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: enostanovanjski objekt, Lom pod Storžičem (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: enostanovanjski objekt, Brezje pri Tržiču (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: 3-enostanovanjski objekti, Zapotok (občina Ig).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: prizidek k enostanovanjskem objektu, Leše (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: dozidava k enostanovanjskem objektu, Brezje pri Tržiču (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: prizidek k enostanovanjskem objektu, Podljubelj (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta:stanovanjski objekt, Žiganja vas (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Podljubelj (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: prizidek k enostanovanjskem objektu, Bistrica (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Hotedrščica (občina Logatec).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Radovljica (občina Radovljica).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Petrovče (občina Petrovče).

 

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: žaga, Lom pod Storžičem (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: enostanovanjski objekt, Velika Loka (občina Trebnje).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: enostanovanjski objekt, Lom pod Storžičem (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: enostanovanjski objekt, Zapotok (občina Ig).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: drvarnica, oporni zid, Njivice (občina Radeče).

 

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: enostanovanjski objekt, Gotovlje (občina Žalec).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: izgradnja dveh poslovnih objektov za apartmaje, Rateče (občina Kranjska Gora).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: hiša z garažo in kmečka lopa, Metni Vrh (občina Sevnica).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: savna in oporni zid v revizijskem prostoru, Križe (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gospodarsko poslopje, Podljubelj (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: enostanovanjski objekt, Rafolče (občina Lukovica).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: počitniška hiša, Šenturška Gora (občina Cerklje na Gorenjskem).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: enostanovanjski objekt, Zvirče (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: hlev za govedo, Metni Vrh (občina Sevnica).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: enodružinska hiša, Dobrova (občina Ljubljana).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Srednje Gameljne (občina Ljubljana).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: 2-stanovanjska objekta, Boštanj (občina Sevnica).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: večstanovanjski objekt, Podutik (občina Ljubljana).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Golo Brdo (občina Medvode).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Bohinjska Bela (občina Bled).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: hlev za govedo, Sava pri Litiji (občina Litija).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: zidanica, Malkovec (občina Sevnica).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: nadstrešnica-zavetišče za živino, Križe (občina Tržič).

GEOMEHANSKI NADZORI - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Geomehanski nadzor pri izgradnji gospodarskega objekta (hlev), Pristranek, občina Postojna, investitor: Angus d.o.o.

Geomehanski nadzor pri izgradnji odstavnih niš: Kranj-zahod, Radovljica, Ivančna Gorica, Vogrsko, investitor: Rafael d.o.o.

GEOMEHANSKI NADZORI - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Sostro, občina Ljubljana

Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Radovljica, občina Radovljica

Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Visoko, občina Ig

HIDROGEOLOŠKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Strokovne hidrološke in hidrogeološke podlage pri izdelavi OPPN stanovanjska soseska Boštanj-Sv. Križ -faza II, investitor: občina Sevnica

HIDROGEOLOŠKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

Hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za preiskavo podzemnih voda objekt: črpalne vrtine za namakanje, Gerečja vas (občina Hajdina).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za preiskavo podzemnih voda objekt: črpalne vrtine za namakanje, Hajdoše (občina Hajdina).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za preiskavo podzemnih voda objekt: črpalne vrtine za namakanje, Žepovci (občina Apače).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za namakanje kmetijskih površin objekt: kmetijske površine: Žepovci (občina Apače).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Velika Polana (občina Velika Polana).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Drobtinci (občina Apače).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Črenšovci(občina Črenšovci).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Stojnci (občina Markovci).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Mala vas (občina Gorišnica).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za preiskavo podzemnih voda objekt: črpalne vrtine za namakanje, Cirkovce (občina Kidričevo).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Lendava (občina Lendava).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Beltinci (občina Beltinci).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Stročja vas(občina Ljutomer).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Odranci (občina Odranci).

 

Hidrogeološko poročilo zaradi pogojev ponikovanja, objekt: enostanovanjska hiša: Skaručna (občina Vodice).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za preiskavo podzemnih voda objekt: črpalne vrtine za namakanje, Ješenca (občina Rače-Fram).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za preiskavo podzemnih voda objekt: črpalne vrtine za namakanje, Dobrova (občina Ljubljana).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Prvenci (občina Markovci).

Izdelava analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za objekt: črpalne vrtine za namakanje, Cerkovci (občina Kidričevo).

HIDROLOŠKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: stanovanjski objekt, Dol pri Ljubljani (občina Dol pri Ljubljani).

Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: stanovanjski objekt , Dobrova (občina Ljubljana).

Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: stanovanjski objekt , Trnovsko predmestje (občina Ljubljana).

Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: stanovanjski objekt , Vič (občina Ljubljana).

HIDROGEOLOŠKI NADZORI - OBČINE, PODJETJA

Geomehanski nadzor pri Izvedbi izboljšanja ponikalne sposobnosti zemeljskega bazena B8a NA AC Vrba-Peračica, investitor: Rafael d.o.o.

GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIM TEMELJIMA

Zanima li vas više?
KONTAKT