REFERENCE 2019

GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNA/GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA Investitorji: občine, podjetja

Inženirsko-geološko poročilo o pregledu brežine po elementarnem dogodku na cesti JP525062 Slovenska vas-Filipaź (400m): k.o. Slovenska vas, investitor: občina Brežice.
Geološko geomehansko poročilo zaradi prestavitve plina zaradi izgradnje hitrega servisa za avtomobile: k.o. Kamnik, investitor: Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: nadstrešnica, investitor: občina Logatec.
Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt v občini Tržič, investitor: Selectline d.o.o..
Geološko – geomehansko poročilo o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Izgradnja dvojčkov, občina Ljubljana, investitor: SECTOR NEPREMIČNINE d.o.o.
• Geološko – geotehnično poročilo o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Izgradnja prizidka, občina Borovnica, investitor: PGD Brezovica pri Borovnici.
Geološko – geotehnično poročilo o pogojih sanacije zemeljskega podora in brežine, občina Sevnica, investitor: občina Sevnica.
Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja HOTELA BRDO, občina Kranj (Predoslje), investitor: Generalni sekretariat Vlade RS.
Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja VILABLOK KARINA, občina Ljubljana, investitor: GRP CENTER D.O.O.
Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja VEČSTANOVANJSKE STAVBE, občina Medvode, investitor: BA INVESTICIJE D.O.O.
Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: sprememba namembnosti objekta, investitor: občina Škofja Loka.
Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja VILE NA BRODU, občina Ljubljana, investitor: UAAU 4U D.O.O.
Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenih objektov: Odsek 4: Vodovod Šentjanž – povezava na vodovod Krmelj; Odsek 6: Vodovod Zabukovje – Sevnica
(odsek Metni vrh – Drožanje); Odsek 8: Vodovod Sevnica – Breg – Loka; Odsek 9: Vodohran Loka (na sistemu Sevnica – Breg – Loka) in Odsek 10: Vodovod Loka; (občina Sevnica), investitor: občina Sevnica.
Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja za objekt: Dograditev hodnika za pešce ob Cesti na Dobravo odsek Pekarna Kruhek – OŠ Ana Gale, občina Sevnica, investitor: občina Sevnica.
Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja za objekt: Dograditev hodnika za pešce ob Cesti na Dobravo odsek Pekarna Kruhek – OŠ Ana Gale, občina Medvode, investitor: občina Sevnica.
Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja za objekt: 111013 V. Lipljene – Turjak (km cca 2+770)-PRIKLJUČEK JP-616021 NA LC-111013, občina Grosuplje, investitor: IB-KOM d.o.o.
Načrt varovanja gradbene jame z statičnimi izračuni in prilogami za projekt: Športni objekt srednje zdravstvene šole Murska Sobota, investitor: SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA, Ul. Dr. Vrbnjaka 2, Rakičan, 9000 MURSKA SOBOTA
• Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja za objekt: Javna pot JP 84761 na zemljiščih parc. št. 1755/2 in 1823/11 k.o. Svibno, občina Radeče, investitor: Občina Radeče.
Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih sanacije karbonatnega masiva k.o. Gorenji Logatec, občina Logatec, investitor: ELVIPO d.o.o.
Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja za objekt: Gradnja parkirišča za osebna vozila, občina Sevnica, investitor: Gostilna VINTGAR d.o.o.
Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja za objekt: Večstanovanjski objekt Šmarjetni dvor, investitor: KRPROJEKTI, inženiring, d.o.o.

GEOLOŠKO-GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

• Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Vrhnika (občina Vrhnika).
• Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Trnovsko predmestje (občina Ljubljana).
• Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, k.o. Senično (občina Tržič).
• Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, k.o. Cerknica (občina Cerknica).
• Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: MČN, k.o. Podboršt (občina Ivančna Gorica).
• Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Nadstrešnica, k.o. Vrh (občina Logatec).
• Geološko-geotehnično poročilo s predlogom sanacije za objekt: Sanacija podpornega zidu, k.o. Krčevina pri Vurbergu (občina Ptuj).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja: Izgradnja večstanovanjskega objekta, k.o. Mivka (občina Ljubljana).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja enostanovanjskega objekta, k.o. Dolenji Novaki (občina Cerkno).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja: Izgradnja  nostanovanjskega objekta, k.o. Moste (občina Ljubljana).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja namakalnega sistema, k.o. Godemarci (občina Ljutomer).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja zasebnega namakalnega sistema, k.o. Zgornje Gorje (občina Bled).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja: Izgradnja  enostanovanjskega objekta, k.o. Moste (občina Komenda).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja enostanovanjskega objekta, k.o. Rovte (občina Logatec).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Kozolec, k.o. Zgornje Gorje (občina Bled).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Vile Glince, k.o. Glince (občina Ljubljana).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Podporni zidovi, k.o. Kovor (občina Tržič).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja stanovanjske hiše OC, k.o. Zaloše (občina Radovljica).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja hleva, k.o. Planica (občina Rače-Fram).
• Elaborat ekološka presoja vpliva na okolje zaradi Izgradnje hleva, k.o. Planica (občina Rače-Fram).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja enostanovanjskega objekta, k.o. Dobeno (občina Mengeš).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja podpornih zidov, k.o. Bistrica(občina Tržič).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Dveh enostanovanjski objektov, k.o. Liboje(občina Žalec).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Rekonstrukcija-CERKEV MARIJINEGA OBISKANJA NA ROŽNIKU, k.o. Vič (občina Ljubljana).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja proizvodnje hale s parkiriščem in ograjo, k.o. Tacen(občina Ljubljana).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja enostanovanjskega objekta, k.o. Senožeti (občina Dol pri Ljubljani).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja, odvodnjavanja in podaja ocene o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Oporni zid, k.o. Preska (občina Medvode).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja enostanovanjskega objekta, k.o. Velike Lašče (občina Velike Lašče).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja enostanovanjskega objekta, k.o. Voglje (občina Šenčur).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja enostanovanjskega objekta, k.o. Boštanj (občina Sevnica).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja, odvodnjavanja in podaja ocene o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Oporni zid in dovozna pot, k.o. Podmolnik (občina Ljubljana).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja zasebnega namakalnega sistema, k.o. Dežno (občina Makole).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja enostanovanjskega objekta, k.o. Velike Lašče (občina Velike Lašče).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja enostanovanjskega objekta, k.o. Rovte (občina Logatec).
• Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: MČN, k.o. Osolnik (občina Velike Lašče).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja enostanovanjskega objekta, k.o. Kozjak (občina Kungota).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju za projekt : OPPN ZA OBMOČJI IG 14-1 IN IG 14-5, k.o. Ig (občina Ig).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja enostanovanjskega objekta, k.o. Zvirče (občina Tržič).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja enostanovanjskega objekta, k.o. Lom pod Storžičem (občina Tržič).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Izgradnja dveh enostanovanjskih hiš, k.o. Žiganja vas (občina Tržič).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Dozidava in legalizacija nadstreška, k.o. Polhov Gradec (občina Polhov Gradec).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Enostavna agromelioracija- sanacija plazovitega terena, k.o. Svečina (občina Zgornja Kungota).
• Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: izgradnje opornih zidov, Dol pri Ljubljani (občina Dol pri Ljubljani).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta : Gradnja prizida k hiši, k.o. Podljubelj (občina Tržič).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju legalizacije gospodarskega objekta, k.o. Spodnje Gorče (občina Polzela).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Prizidava k stanovanjski stavbi, k.o. Benedikt (občina Benedikt).
• Geološko-geotehnično poročilo s podajo pogojev temeljenja in ocena o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Izgradnje opornega zidu, k.o. Višelica (občina Gorje).

GEOMEHANSKI NADZORI - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA
GEOMEHANSKI NADZORI - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

• Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, občina Cerknica.
• Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, občina Kranjska Gora.
• Geomehanski nadzor pri izgradnji skladiščnega objekta TRR Žirovnica, občina Žirovnica.
• Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, občina Cerklje na Gorenjskem.
• Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, (Velesovo) občina Cerklje na
Gorenjskem.
• Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, (Stražišče) občina Kranj

MONITORINGI: - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Poročilo o monitoringu: POROČILO O POPISU NIČELNEGA STANJA OBJEKTOV Z DNE 22.07.2018 PRED IZVAJANJEM GRADBENIH DEČ NA LOKACIJI UREDITVE REKE MEŽE V PREVALJAH, investitor: Rafaela d.o.o.

Poročilo o monitoringu: POROČILO O POPISU NIČELNEGA STANJA OBJEKTOV Z DNE 03.12.2018 PRED IZVAJANJEM SANACIJE PLAZU NA PARCELNI ŠT. 588/5, 307 IN 306/3 K.O. FARNA VAS, OBČINA PREVALJAH, investitor: Rafaela d.o.o.

Poročilo o monitoringu: HIDROGEOLOŠKO POROČILO MONITORINGA ČRPALNE VRTINE ST-1/15, investitor: ŠPORT LJUBLJANA

MONITORINGI: Investitorji: občine, podjetja

• Poročilo o monitoringu injektaže DCP mikropilotov – »UREDITEV NOVEGA STOPNIŠČA NA STOLBO« NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ, 3/1 NAČRT AB STOPNIC, lokacija Ljubljana.
• Poročilo o monitoringu: HIDROGEOLOŠKO POROČILO MONITORINGA ČRPALNE VRTINE ST-1/15, investitor: ŠPORT LJUBLJANA

GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIH TEMELJIH

Vas zanima več?
KONTAKT