REFERENCE 2020

GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNA/GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA Investitorji: občine, podjetja
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Poslovni-proizvodni objekt, Dobračeva (občina Žiri); investitor: Mesarstvo Oblak.
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Gospodarsko obrtna cona EUP GA-05 GABROVKA, občina Litija; investitor: LABEKS SKUPINA d.o.o.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Podzemna garaža, Želeče (občina Bled); investitor: TRNO D.O.O.
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: OPPN Predjama: Območje urejanja PJ 03/1-del, PJ03/2, PJ 03/3-del, občina Postojna; investitor: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Kompleks hotelov Medno z restavracijo, Medno (občina Medvode); investitor: Torso d.o.o.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: IZVEDBA OPORNEGA ZIDU OB CESTI E NA OBMOČJU OPPN stanovanjske soseske Boštanj-Sv.Križ, Boštanj (občina Sevnica);
 • Geološko-geotehnično poročilo zaradi potrebe sanacije kmetijskega zemljišča, Cerovec (občina Sevnica); investitor: občina Sevnica.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Poslovni-proizvodni objekt Valens, Moste (občina Komenda); investitor: Valens Int. d.o.o.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Izgradnja bazena, Želeče (občina Bled); investitor: Trno d.o.o.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Ureditev priključka na R3-697/3909 v km 12 + 680 – naselje Dolnje Brezovo (občina Sevnica); investitor: Občina Sevnica
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Servisna cesta nad športnim igriščem (občina Sevnica); investitor: Občina Sevnica
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Nadstrešnica (občina Tržič); investitor: Feniks + d.o.o.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Večstanovanjski objekt-Šmarjetni dvori, Stražišče (občina Kranj); investitor: KRPROJEKTI, inženiring, d.o.o.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja za projekt: Sanacija brežine, Telčice (občina Sevnica); investitor: občina Sevnica.
 • Izdelava geološko-geotehničnega poročila zaradi izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v aglomeraciji Senovo-Brestanica, občina Krško; investitor: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,8270 KRŠKO/Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 KRŠKO.
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Gradnja kolesarskih poti Postojna-Hruševje-Grobišče-Zagon, občina Postojna; investitor: Občina Postojna.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Gradnja enostanovanjskih hiš pri Ihanu (Selo, občina Domžale); investitor: JUBHome d.o.o.
 • Geološko-geotehnični elaborat po elementarnem dogodku na cesti JP525062 Slovenska vas-Filipaž (400m), PZI; Slovenska vas (občina Brežice); investitor: občina Brežice.
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Gradnja skladiščnih prostorov in nadstreška za avtomobile, Bistrica (občina Tržič); investitor: Dal d.o.o.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Izgradnja opornega zidu (Križe, občina Tržič); investitor: Sojni d.o.o.
GEOLOŠKO-GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Koseze (občina Ilirska Bistrica).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Šentjernej (občina Šentjernej).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja dvostanovanjskega objekta, Lanišče (občina Škofljica).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: legalizacija opornih zidov, Ljubno (občina Radovljica).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjskega objekta, Kresnice (občina Litija).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: legalizacija stanovanjskega objekta, Horjul (občina Horjul).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: odstranitev vetrolova ter gradnja prizidka k stanovanjski hiši, Kamna Gorica (občina Radovljica).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Vrhnika (občina Vrhnika).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Bukovica (občina Vodice).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Golo Brdo (občina Medvode).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Brezovica (občina Brezovica).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Metanj (občina Ivančna Gorica).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: legalizacija stanovanjske hiše, Križe (občina Tržič).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Sora (občina Medvode).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: legalizacija stanovanjske hiše, Setnik (občina Dobrova-Polhov Gradec).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše in opornega zidu, Tržič (občina Tržič).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: legalizacija stanovanjske hiše in stavbe za shranjevanje kmetijske mehanizacije, Boštanj (občina Sevnica).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Rovte (občina Logatec).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Podmolnik (občina Ljubljana).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Šujica (občina Dobrova-Polhov Gradec).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: legalizacija stanovanjske hiše, Polhov Gradec (občina Dobrova-Polhov Gradec).
 • Geološko-geomehansko poročilo za spremembo namembnosti rabe prostora; Županje njive (občina Kamnik).
 • Geološko-geomehansko poročilo za spremembo namembnosti rabe prostora; Tunjice (občina Kamnik).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Selo (občina Domžale).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Podmolnik (občina Ljubljana).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Vinje (občina Dol pri Ljubljani).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: ureditev kmetijskih zemljišč za namene vinogradništva, Šmarje (občina Ajdovščina).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja kozolec, Kresnice (občina Litija).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: legalizacija stanovanjske hiše (nadomestna gradnja) ter pripadajočih objektov na kmetiji, Šujica (občina Dobrova-Polhov Gradec).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Gorenji Logatec (občina Logatec).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: prizidava k stanovanjski hiši, Češnjice (občina Lukovica).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Blatna Brezovica (občina Brezovica).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja dveh dvojčkov, Gornja vas (občina Prebold).
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Izvedba opornih zidov in izgradnja stanovanjska objekta, Zaboršt pri Dolu (občina Dol pri Ljubljani).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, k.o. Begunje (občina Radovljica).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, k.o. Koroška Bela (občina Jesenice).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: kozolec, Leše (občina Tržič).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: nadstrešek, Dobeno (občina Mengeš).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Podporni zid, Bistrica (občina Tržič).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Enostanovanjski objekt, Glince (občina Ljubljana).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Enostanovanjski objekt, Vrhovo (občina Radeče).
 • Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Enostanovanjski objekt, Golo (občina Ig).

 

GEOMEHANSKI NADZORI - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji večnamenskega centra, občina Grosuplje; investitor: . Lib gradnje d.o.o.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji stanovanjskega objekta, Moste občina Ljubljana; investitor: . Nemanja Lubardo, p.p. 132 Velenje.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji pomožno industrijskega-skladiščnega objekta, Stari trg ob Kolpi, občina Črnomelj; investitor: . KSPM d.o.o.
 • Geomehanski nadzor pri rekonstrukciji ceste Dob-Češenik-Turniše (1.faza), občina Domžale; investitor: . ELICOM d.o.o.
 • Geomehanski nadzor pri projektu Protihrupnih ograj ob cesti R1-209/1088 Lesce-Bled, občina Bled; investitor: . RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo.
 • Geomehanski nadzor pri projektu NPr 69.9 (Birčna vas) v km 69+862 regionalne železniške proge št. 80 d.m. – Metlika -Ljubljana, občina Novo Mesto; investitor: . RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo.
GEOMEHANSKI NADZORI - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Kašelj, občina Ljubljana.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Zapotok, občina Ig.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Metanj, občina Ivančna Gorica.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Satahovci, občina Grosuplje.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Senožeti, občina Dol pri Ljubljani.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Begunje, občina Radovljica.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Dvor, občina Žužemberk.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, občina Železniki.
  MONITORINGI: Investitorji: občine, podjetja
  • Poročilo o popisu ničelnega stanja objektov z den 23.06.2020 pred izvajanjem gradbenih del ob reki Dravinji v Majšperku; investitor: DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
  • Poročilo o monitoringu za leto 2019: HIDROGEOLOŠKO POROČILO MONITORINGA ČRPALNE VRTINE ST-1/15, investitor: ŠPORT LJUBLJANA
  • Poročilo o popisu ničelnega stanja objektov z den 04.03.2020 pred izvajanjem gradbenih del na lokaciji industrijska cona ob reki Mislinji v Pamečah, občina Mislinja; investitor: DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
  • Poročilo o monitoringu za leto 2019: HIDROGEOLOŠKO POROČILO MONITORINGA ČRPALNE VRTINE ST-1/15, investitor: ŠPORT LJUBLJANA
  HIDROGEOLOŠKA POROČILA, ANALIZE IN MNENJA: Investitorji: občine, podjetja
  • Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za preiskavo podzemnih vod za vrtino do 70m,Ocinje (občina Rogaševci); investitor PANVITA D.D.
  • Izdelava projekta vrtine za pridobitev vodnega dovoljenja za preiskavo podzemnih vod za vrtino do 70m,Ocinje (občina Rogaševci); investitor PANVITA D.D.
  • Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za vrtino do 70m,Ocinje (občina Rogaševci); investitor PANVITA D.D.
  • Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: industrijski objekt: Ptuj (občina Ptuj); investitor LP MYCRON D.O.O.
  HIDROGEOLOŠKA POROČILA, ANALIZE IN MNENJA Investitorji: fizične osebe
  • Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja 2 vrtini za neposredno rabo vode za ogrevanje objekta; Žižki (občina Črenšovci).
  • Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za namakanje kmetijskih površin, objekt: kmetijske površine; Cirkovce (občina Kidričevo).
  HIDROLOŠKA POROČILA IN MNENJA Investitorji: občine, podjetja:
  • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: dvostanovanjska hiša (dvojček), Karlovško predmestje (občina Ljubljana), investitor: JUMAS d.o.o. (faza 2).
   • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: stanovanjsko stavbo, Trnovsko predmestje (občina Ljubljana), investitor: PROLEGA d.o.o.
  • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: dvostanovanjska hiša (dvojček), Karlovško predmestje (občina Ljubljana), investitor: JUMAS d.o.o.
  • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: ŠEST STANOVANJSKIH HIŠ, Karlovško predmestje (občina Ljubljana), investitor: JUMAS d.o.o.
  • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: SKLADIŠČE, Kozje (občina Kozje), investitor: Steklarstvo Franc Mlakar s.p.
  HIDROLOŠKA POROČILA IN MNENJA Investitorji: fizične osebe
  • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: enostanovanjski objekt, Homec (občina Domžale),
   • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: enostanovanjski objekt, Brezovica (občina Brezovica),

  GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIM TEMELJIMA

  Zanima li vas više?
  KONTAKT