REFERENCE 2021

GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNA/GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA Investitorji: občine, podjetja
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: DEPONIJA CEVZAR-K.O. ANDRAŽ, Andraž (občina Polzela); investitor: NIVO EKO d.o.o., Ulica Savinjske čete 17, 3310 Žalec.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: UREDITEV CESTE IN KOLESARSKE POTI HRUŠEVJE-HRAŠČE, Hrašče-Hruševje (občina Postojna); investitor: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: ŠPORTNI PARK PRI OŠ METLIKA, Metlika (občina Metlika); investitor: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: DOM BEŽIGRAD, Bežigrad (občina Ljubljana); investitor: 2 ARHITEKTA d.o.o., Vižmarska pot 8, 1000 Ljubljana.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: DVOSTANOVANJSKA STAVBA, Gameljne (občina Ljubljana); investitor: HMEZAD TMT D.O.O., Derčeva 35,1000 Ljubljana.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: DOZIDAVA POSLOVNEGA OBJEKTA PAB D.O.O., Naklo (občina Naklo); investitor: PUB D.O.O., Kranjska cesta 14, 4202 Naklo.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: SANACIJA PLAZU NA KMETIJSKEM ZEMLJIŠČU MALKOVEC, Malkovec (občina Tržič); investitor: OBČINA SEVNICA, GLAVNI TRG 19A, 8290 SEVNICA
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: SANACIJA PLAZU NA KMETIJSKEM ZEMLJIŠČU RADEŽ, Radež (občina Tržič); investitor: OBČINA SEVNICA, GLAVNI TRG 19A, 8290 SEVNICA
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: IZGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNE STAVBE ŽLINDRA, Komenda (občina Komenda); investitor: ŽLINDRA D.O.O., KUMERDEJEVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: PRENOVA OBJEKTOV POD STRAŽO 1 IN 2, Želeče (občina Bled); investitor: TRNO 54 D.O.O., SLOVENSKA 54, 1000 LJUBLJANA.
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidene sanacije: Geološko-geotehnični elaborat po elementarnem dogodku brežine nad objektom Zagorica 15- Brežina na zemljišču parc. št. 267, k.o. Križevska vas (občina Dol pri Ljubljani) – faza PZI, investitor: OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, DOL PRI LJUBLJANI 18, 1262 DOL PRI LJUBLJANI.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: IZGRADNJA OSLOVNO-PROIZVODNEGA OBJEKTA, Velesovo (občina Cerklje na Gorenjskem); investitor: VARGRO D.O.O., POŽENIK 14A, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM.
 • Terenske preiskave in izdelava geološko – geomehanskega poročila o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Izgradnja alpskega raziskovalnega centra Zelenica Tržič – središče za preučevanje in ozaveščanje o gorski naravi, Podljubelj (občina Tržič); investitor: OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, 4290 TRŽIČ
GEOLOŠKO-GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE
 • Geološko-geotehnični elaborat o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Sevnica (občina Sevnica).
 • Geološko-geotehnični elaborat o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja kmetijske stavbe-stavba za skladiščenje pridelka, Tržič (občina Tržič).
 • Geološko-geotehnični elaborat o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Leše (občina Tržič).
 • Geološko-geotehnični elaborat o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Križe (občina Tržič).
 • Geološko-geotehnični elaborat o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Križe (občina Tržič).
 • Geološko-geotehnični elaborat o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja dvostanovanjske hiše, Šmartno pod Šmarno goro (občina Ljubljana).
 • Geološko-geotehnični elaborat o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: legalizacija stanovanjskega objekta, Podsmreka (občina Polhov Gradec).
 • Geološko-geotehnični elaborat za spremembo namembnosti rabe prostora; Županje njive (občina Kamnik).
 • Geološko-geotehnični elaborat za spremembo namembnosti rabe prostora; Tunjice (občina Kamnik).
 • Geološko-geotehnični elaborat o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjske hiše, Bertoki (občina Koper).
 • Geološko-geotehnični elaborat o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjskega objekta, Nemilje (občina Kranj).
 • Geološko-geotehnični elaborat o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjskega objekta in nadstreška, Hotedrščica (občina Logatec).
 • Geološko-geotehnični elaborat o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja stanovanjskega objekta, Kandrše (občina Zagorje ob Savi).
 • Geološko-geotehnični elaborat o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: gradnja enostanovanjskega objekta, Spodnje Pirniče (občina Medvode).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Izgradnja dovozne poti-faza PZI, Leše (občina Tržič).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Izgradnja prizidka k stanovanjski hiši-faza PZI, Podljubelj(občina Tržič).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Izgradnja enostanovanjske hiše-faza DGD-PZI, Podlipa (občina Vrhnika).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Izgradnja kmetijsko-gospodarskega objekta za kmečki turizem- faza DGD-PZI, Lom pod Storžičem (občina Tržič).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Izgradnja stanovanjske hiše in opornega zidu- faza DGD-PZI, Šmihel pri Žužemberku (občina Žužemberk).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Izgradnja stanovanjske hiše- faza DGD-PZI, Češnjice pri Kropi (občina Radovljica).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Izgradnja dvostanovanjske hiše- faza DGD-PZI, Moste (občina Ljubljana).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Izgradnja stanovanjske hiše- faza DGD-PZI, Šujica (občina Ljubljana).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Izgradnja stanovanjske hiše in opornega zidu- faza DGD-PZI, Tržič (občina Tržič).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Izgradnja opornih zidov- faza DGD-PZI, Glince (občina Ljubljana).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Izgradnja kozolca- faza DGD-PZI, Njivice (občina Radeče).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Ureditev območja za zbiranje in skladiščenje- faza DGD-PZI, Vodice (občina Vodice).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Dozidava stanovanjske hiše- faza DGD-PZI, Tržič (občina Tržič).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja stanovanjske hiše- faza DGD-PZI, Ježica (občina Ljubljana).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja hiše dvojčka- faza DGD-PZI, Šmartno pod Šmarno Goro (občina Ljubljana).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja prizidka- faza DGD-PZI, Pot v Dolino (občina Ljubljana).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja stanovanjske hiše- faza DGD-PZI, Tržič (občina Tržič).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Dozidava stanovanjske hiše- faza DGD-PZI, Horjul (občina Horjul).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Dozidava stanovanjske hiše- faza DGD-PZI, Velike Lašče (občina Ribnica).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja stanovanjske hiše- faza DGD-PZI, Trnovsko predmestje (občina Ljubljana).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja nadstreška za vozila – faza DGD-PZI, Litija (občina Litija).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja stanovanjske hiše- faza DGD-PZI, Rakitnik (občina Postojna).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja stanovanjske hiše Jevnica- faza DGD-PZI, Kresniški Vrh (občina Litija).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja stanovanjske hiše – faza DGD-PZI, Toplice (občina Dolenjske Toplice).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja stanovanjske hiše – faza DGD-PZI, Gorenji Novaki (občina Cerkno).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja stanovanjske hiše – faza DGD-PZI, Rakitna (občina Brezovica pri Ljubljani).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja MZO GOSPODARSKO POSLOPJE IN NO KMEČKA LOPA – faza DGD-PZI, Boštanj (občina Sevnica).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja kmečke lope – faza DGD-PZI, Boštanj (občina Sevnica).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja stanovanjske hiše – faza DGD-PZI, Loka (občina Mengeš).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja stanovanjske hiše – faza DGD-PZI, Vrhovo (občina Radeče).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja MčN – faza PZI, Podhruška (občina Kamnik).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja stanovanjske hiše – faza DGD-PZI, Dobrova (občina Dobrova-Polhov Gradec).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja stanovanjske hiše – faza DGD-PZI, Bukovica (občina Vodice).
 • Geološko-geotehnični elaborat o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja in omilitveni ukrepi zaradi posega na erozivnem območju, na območju predvidenega objekta: Gradnja stanovanjske hiše – faza DGD-PZI, Dobračeva (občina Žiri).
GEOMEHANSKI NADZORI - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA
 • Geomehanski nadzor (notranja kontrola) pri NADOMESTNI GRADNJI NADVOZA KR0100 V km 0,100 IN PREPUSTA PREK POLJSKE POTI V km 0,070 Lesce, R1-209/1088. Bled (občina Bled), investitor: . Rafael d.o.o. Sevnica, Savska cesta 24, 8290 SEVNICA.
 • Geomehanski nadzor (notranja kontrola) pri NADOMESTNI GRADNJI SKLADIŠČNO-PROIZVODNEGA OBJEKTA. Horjul(občina Horjul), investitor: ORODJA PREBIL d.o.o. , Na Vovčne, SI-1354 Horjul
GEOMEHANSKI NADZORI - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Vrhovo, občina Radeče.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Kamnik, občina Brezovica.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Velike Lašče, občina Ribnica.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše in opornega zidu, Tržič, občina Tržič.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Vič, občina Ljubljana.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji stanovanjskega dvojčka, Zadobrova, občina Ljubljana.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji stanovanjskega objekta, Podutik, občina Ljubljana.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji stanovanjskega objekta, Hotedrščica, občina Logatec.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji stanovanjskega objekta, Podmolnik, občina Ljubljana.
 • Geomehanski nadzor pri izgradnji stanovanjskega objekta, Podboršt, občina Ivančna Gorica
  MONITORINGI: Investitorji: občine, podjetja
  • Poročilo o monitoringu za leto 2020: HIDROGEOLOŠKO POROČILO MONITORINGA ČRPALNE VRTINE ST-1/15, investitor: ŠPORT LJUBLJANA
  HIDROGEOLOŠKA POROČILA, ANALIZE IN MNENJA: Investitorji: občine, podjetja
  • Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za preiskavo podzemnih vod za vrtino do 70m,Ocinje (občina Rogaševci); investitor: PANVITA D.D.
  • Izdelava projekta vrtine za pridobitev vodnega dovoljenja za preiskavo podzemnih vod za vrtino do 70m,Ocinje (občina Rogaševci); investitor: PANVITA D.D.
  • Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za vrtino do 70m,Ocinje (občina Rogaševci); investitor: PANVITA D.D.
  • Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za vrtin do 90m,Mačkovci (občina Puconci); investitor: MUREXIN D.O.O., PUCONCI 393, 9201 PUCONCI
  • Projekt za vrtini do 90m,Mačkovci (občina Puconci); investitor: MUREXIN D.O.O., PUCONCI 393, 9201 PUCONCI.
  • Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za preiskavo podzemnih vod za vrtino do 50m, Dravlje (občina Ljubljana); investitor: ŽLINDRA D.O.O., KUMERDEJEVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA.
  • Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za preiskavo podzemnih vod za vrtino do 50m, Drbetinci (občina Vitomarci); investitor: SADIKE DRUZOVIČ D.O.O., DRBETINCI 1, 2255 VITOMARCI.
  • Izdelava hidrogeološkega poročila za potrebe priprave oppn (občinski podrobni prostorski načrt) za del območja HV 01/4, Hotinja vas (občina Hoče-Slivnica); investitor: SAPLEX D.O.O., MARIBORSKA CESTA 29, 2327 RAČE.
  • Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za tehnološke namene za vrtini V1 in V2 Mačkovci (občina Puconci); investitor: MUREXIN D.O.O., PUCONCI 393, 9201 PUCONCI.
  • Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za tehnološke namene za vrtino V1 Drbetinci (občina Sv. Andraž v Slovenskih Goricah; investitor: SADIKE DRUZOVIČ D.O.O., DRBETINCI 1, 2255 VITOMARCI.
  HIDROGEOLOŠKA POROČILA, ANALIZE IN MNENJA Investitorji: fizične osebe
  • Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja 2 vrtini za neposredno rabo vode za ogrevanje objekta; Žižki (občina Črenšovci).
  • TEHNIČNI ELABORAT za vrtino za neposredno rabo vode za namakanje kmetijskih površin na parceli št.: 1073/2, k.o. Vitomarci, občina Sv. Andraž v Sl. Goricah
  • Hidrogeološko poročilo zaradi pogojev ponikovanja in dimenzioniranja ponikovalnice, Dutovlje (občina Sežana).
  HIDROLOŠKA POROČILA IN MNENJA Investitorji: občine, podjetja:
  • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: vrstne hiše Granada, Karlovško predmestje (občina Ljubljana), investitor: GRANADA GROUP d.o.o. Vilharjeva 38, 1000 Ljubljana
  • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: dve dvostanovanjski hiši, Tenetiše (občina Kranj), investitor: SE D.O.O., VRŠANJ 6, 4224 GORENJA VAS
  • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: Poslovno-skladiščni object-C2C, Tenetiše (občina Kranj), investitor: LEPA JESEN D.O.O., Neubergerjeva ulica 15, 1000 Ljubljana
  • HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNI ELABORAT ZA CEVNI PREPUST ZA UREDITEV DOSTOPA, Trzin (občina Trzin), investitor: SERVIS PODLESNIK D.O.O., MALA LOKA 25, 1230 DOMŽALE
  • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: REZIDENCA ROŽNA DOLINA-VEČSTANOVANJSKA STAVBA, Brdo (občina Ljubljana), investitor: WDC BETEILIGUNGEN GMBH, GROß-KROTTENBACH 8, 2533 KLAUSEN-LEOPOLDSDORF, Avstrija
  HIDROLOŠKA POROČILA IN MNENJA Investitorji: fizične osebe
  • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: enostanovanjski objekt, Dobrunje (občina Ljubljana),
  • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: enostanovanjski objekt, Trnovsko predmestje (občina Ljubljana),
  • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: vrstne hiše, Karlovško predmestje (občina Ljubljana),
  • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: enostanovanjski objekt Kodba, Trnovsko predmestje (občina Ljubljana),
  • Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: Ekološko kmetijo Cigonca, Cigonca (občina Slovenska Bistrica)

  GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIM TEMELJIMA

  Zanima li vas više?
  KONTAKT