Pokličite nas 041 369 640

Reference 2015

Izdelava projektne dokumentacije za PZI za projekt: ˝Oporni zid-sanacija lokalne ceste LC 372221 Zavratec - Velika Hubajnica- Mala Hubajnica˝, investitor: občina Sevnica

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: Kmetijsko posestvo Žabnica, investitor: Potočje, Stanislav Kranjec s.p.

Geološko-geotehnična poročila o pogojih sanacije plazov na območjih: Sevnica, Cerovec, Vrh, investitor: občina Sevnica

Izdelava geološko-geotehničnega poročila s predlogom sanacije in popisom za objekt: Plaz na kmetijskem zemljišču, investitor: občina Sevnica

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: BP Tušmobil Dolsko, investitor: Tušmobil d.o.o.

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: ČN-Artiče, črpališče Artče, investitor: občina Brežice

Geološko-geotehnična poročila o pogojih sanacije plazov s popisom na območjih: Dobova,Janeževa Gorca, investitor: občina Brežice

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: Soseska osmica, investitor: 2ARHITEKTA, d.o.o.

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt, odvodnjavanja in o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Grozdetova hiša, investitor: občina Sevnica

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, investitor: Plastoform Blanca d.o.o.

Geološko - geomehansko poročilo o pogojih odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjsko naselje, investitor: občina Sevnica

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt, odvodnjavanja in o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: za objekt: Proizvodnji objekt, investitor: Satler okna in vrata d.o.o.

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt, odvodnjavanja in o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: za objekt: Poslovno-stanovanjski kompleks Villa Livada, investitor: Obzorje SGP d.o.o.

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Polhov Gradec(občina Dobrova-Polhov Gradec)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Enostavna stanovanjska stavba in oporni zid, Kolovrat (občina Zagorje ob Savi)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Loški potok (občina Ribnica)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Gospodarsko poslopje, Vepki Gaber (občina Krško)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Hraše (občina Radovljica)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Zabukovje (občina Sevnica)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, oporni zid, Cerina (občina Brežice)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, oporni zid, Rudnik (občina Škofljica)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Dolenji Novaki (občina Cerkno)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Kal (občina Sevnica)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt in kozolec, Čatež (občina Brežice)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Gospodarsko poslopje, Podgorje(občina Brežice)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Vinska klet, Vitna vas(občina Brežice)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Križe(občina Brežice)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Pijava Gorica(občina Škofljica)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Pomožno bivapšče, Tržič (občina Tržič)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Križe (občina Tržič)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Zidanica, Map vrh (občina Brežice)

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: Stanovanjska hiša, Gotna vas (občina Novo Mesto)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Radež (občina Sevnica)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Zapotok (občina Ig)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Boštanj (občina Sevnica)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Planina (občina Cerkno)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Gospodarsko poslopje, Poklek (občina Sevnica)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Pevno (občina Škofja Loka)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: oporni zid, Žirovnica (občina Žirovnica)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Gpnce(občina Ljubljana)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Pokriti koritasti silosi, Ponkvica (občina Šentjur)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Pomožni kmetijski objekt, Križe (občina Brežice)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Zapotok (občina Ig)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Trojica (občina Domžale)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Ureditev k družinski hiši, Šentvid pri Ljubljani (občina Ljubljana)

Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Zg. Gorje (občina Gorje)

Izdelava analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za objekt: Proizvodno industrijski objekt 1 + 2, investitor: Geomet d.o.o.

Izdelava analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za objekt: ČN Artiče (občina Brežice), investitor: občina Brežice

Izdelava hidrogeološkega poročila za objekt: Vrtina za koriščenje vode za namakanje, Stanežiče, investitor: Šport Ljubljana

Strokovne hidrološke in hidrogeološke podlage pri izdelavi OPPN stanovanjska soseska Boštanj, investitor: občina Sevnica

Izdelava tehničnega poročila za vrtino za koriščenje tehnološke vode- PGD/PZI, investitor: Geosan d.o.o.

Izdelava hidrogeološkega poročila zaradi izdaje vodnega dovoljenja za neposredno rabo za lastno oskrbo pitne vode, Kolovrat (občina Zagorje ob Savi)

Izdelava hidrogeološkega poročila s pogoji ponikovanja in hidrološkim izračunom za objekt: Garaža, Litija (Litija)

Izdelava hidrogeološkega poročila za pridobitev vodnega dovoljenja za: Stanovanjski objekt- priklop na vaški vodovod Crngrob (Slugov studenec), Žabnica (občina Kranja)

Izdelava hidrogeološkega poročila za pridobitev vodnega dovoljenja za: Stanovanjski objekt- koriščenje vodnega vira, Podgorje (občina Sevnica)

Izdelava hidrogeološkega poročila za pridobitev vodnega dovoljenja za: Stanovanjski objekt- koriščenje vodnega vira, Podgorje (občina Sevnica)

Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: BP Tušmobil Dolsko, investitor: Tušmobil d.o.o.

Izdelava hidrološkega poročila z izračunom ekološkega pretoka Qes za objekt: Namakanje kmetijskih površin, investitor: Kmetija Glas

Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: Dozidavo k stanovanjskem objektu, Homec (občina Domžale)

Geomehanski nadzor pri temeljenju drenažnih cevi in jaškov pri sanaciji plazu, investitor: občina Sevnica

Geomehanski nadzor pri ureditvi odvodnjavanja LC Krakovo-Križ, investitor: občina Sevnica

Geomehanski nadzor pri izgradnji pokritega bazena, investitor: Aula d.o.o., Šentvid-Ljubljana

Geomehanski nadzor pri temeljenju stanovanjskega objekta, Gotna vas (občina Novo Mesto)

Geomehanski nadzor pri temeljenju stanovanjskega objekta, Vinice (občina Ribnica)

Geomehanski nadzor pri Izvedbi izboljšanja ponikalne sposobnosti zemeljskega bazena B8a NA AC Vrba-Peračica, investitor: Rafael d.o.o.

Gradimo objekte na dobrih temeljih

Vas zanima več?

Comodo SSL