REFERENCE 2016

GEOLOŠKO-GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Geološko-geotehnična poročila o pogojih sanacije plazu na območju: Svibno, investitor: občina Radeče

Geološko-geomehansko poročilo zaradi novogradnje za objekt: Širitev vežice, investitor: KS Boštanj

Izdelava geološko-geotehničnega poročila s predlogom sanacije in popisom za plazove na kmetijskih zemljiščih in javnih poteh na lokacijah: Krajna Brda, Okrogpce, Ledina, investitor: občina Sevnica

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Radež, investitor: občina Sevnica

Geološko-geotehnična poročila o pogojih sanacije javne poti na območju: Svibno, investitor: občina Radeče

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt, odvodnjavanja in o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Izgradnja gospodarskega poslopja, investitor: AGNUS d.o.o.

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: BP Tušmobil Bled, investitor: Telemach d.o.o.

Geološko – geotehnično poročilo zaradi plazovitosti na kmetijskem zemljišču s predlogom sanacije, Studenec, investitor: občina Sevnica

Geološko-geotehnična mnenje o pogojih sanacije na kmetijskem zemljišču: Svibno, investitor: občina Radeče

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt, odvodnjavanja in o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Izgradnja poslovnega objekta,investitor: CODE d.o.o

GEOLOŠKO-GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBEV

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Lukovica (občina Lukovica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Hlev za govedo, Dobrepolje(občina Videm-Dobrepolje)

Geološko – geomehansko poročilo s predlogom sanacije: Stanovanjski objekt, Smolenja vas (občina Novo Mesto)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Gospodarsko poslopje, Podvrh (občina Sevnica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Dobrova (občina Dobrova-Polhov Gradec)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, ptija (občina Litija)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, oporni zid, Bela (občina Preddvor)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Gospodarski objekt Iška vas (občina Ig)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekti, Žirovski vrh (občina Žiri)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Bistričica (občina Kamnik)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Gospodarsko poslopje, Ljubljana-center(občina Ljubljana)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Brezovica(občina Brezovica)

Geološko – geomehansko poročilo zaradi varovanja gradbene jame pri izgradnji stanovanjskega objekta: Stanovanjski objekt, Šentvid pri Ljubljani (občina Ljubljana)

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: Stanovanjska hiša, Trebeljevo (občina Ljubljana)

Izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za več enostanovanjskih objektov: Gorenji Logatec (občina Logatec)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Prevoje (občina Lukovica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Log (občina Sevnica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Žigrski vrh (občina Sevnica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, ppoglav (občina Ljubljana)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Cerovec (občina Sevnica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Hlev za govedo, Bučka (občina Škocjan)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Sostro (občina Ljubljana)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Bukovica (občina Vodice)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Zg. Jezersko (občina Zg. Jezersko)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Gospodarsko poslopje, Šujica (občina Dobrova-Polhov Gradec)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Golo (občina Ig)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Bukovica (občina Škofja Loka)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Brezovo (občina Sevnica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Štefan (občina Trebnje)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Verd (občina Vrhnika)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Bistrica (občina Tržič

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Vipava (občina Vipava)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Žiganja vas (občina Tržič)

Geološko – geomehansko poročilo s predlogom sanacije: Stanovanjski objekt, Planina pod Gopco (občina Jesenice)

Geomehansko mnenje zaradi odvodnjavanja pri stanovanjskem objektu, Planina pod Gopco (občina Jesenice)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Golo brdo (občina Medvode)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Leskovica (občina Gorenja vas)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Prebold (občina Prebold)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Šentožbolt (občina Lukovica)

GEOMEHANSKI NADZORI - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Geomehanski nadzor pri izgradnji proizvodnega objekta, investitor: Satler, okna in vrata d.o.o.

Geomehanski nadzor pri izgradnji poslovnega objekta, investitor: Janez Lenart s.p.

Geomehanski nadzor pri temeljenju drenažnih cevi in jaškov pri sanaciji plazu, investitor: občina Sevnica

Geomehanski nadzor pri ureditvi odvodnjavanja LC Krakovo-Križ, investitor: občina Sevnica

Geomehanski nadzor pri izgradnji pokritega bazena, investitor: Aula d.o.o., Šentvid-Ljubljana

GEOMEHANSKI NADZORI - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Sostro, občina Ljubljana

Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Golo, občina Ig

Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Rakitna, občina Brezovica

Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Prevoje, občina Lukovica

Geomehanski nadzor pri temeljenju stanovanjskega objekta, Gotna vas (občina Novo Mesto)

Geomehanski nadzor pri temeljenju stanovanjskega objekta, Vinice (občina Ribnica)

HIDROGEOLOŠKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Izdelava analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za objekt: ČN Dane, investitor: Občina Ribnica

HIDROGEOLOŠKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

Izdelava hidrogeoloških poroči zaradi izdaje pogojev ponikovanja, Utik (občina Vodice)

Izdelava hidrogeoloških poročil za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote iz vrtin objekt: Stanovanjska hiša, Melinci, Beltinci, Ljutomer, Odranci, Bratislavci (Prekmurje-SV Slovenija)

Izdelava hidrogeološkega poročila za pridobitev vodnega dovoljenja za namakanje kmetijskih površin objekt: kmetijske površine: Ljutomer, Vaneča (Prekmurje, Prlekija- SV Slovenija)

Hidrogeološki nadzor pri izdelavi vrtine za vodo (150m), Stare Žage (občina Novo Mesto)

HIDROLOŠKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: BP Tušmobil Dolsko, investitor: Tušmobil d.o.o.

Izdelava hidrološkega poročila z izračunom ekološkega pretoka Qes za objekt: Namakanje kmetijskih površin, investitor: Kmetija Glas

HIDROLOŠKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: Stanovanjske objekte, ob Jezernici (občina Žiri)

Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: Stanovanjski objekt, Ilovški štradon (občina Ljubljana)

Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: Stanovanjski objekt, Trnovsko predmestje (občina Ljubljana)

Izdelava hidrološko-hidravlične študija za: Stanovanjski objekt, Podcerkev (občina Loška dolina)

Izdelava hidrološkega mneja za: Stanovanjski objekt, Šmihel (občina Pivka)

WE BUILD STRUCTURES ON GOOD FOUNDATIONS.

Would you like to learn more?
CONTACT