REFERENCE 2018

GEOLOŠKO-GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Geološko-geotehnično poročilo o pogojih sanacije pod stanovanjskim objektom: Vrh, investitor: občina Sevnica.

Geološko-geotehnično poročilo o pogojih temeljenja fekalne kanalizacije in rastlinska čistilna naprava Loka: Loka pri Zidanem Mostu, investitor: občina Sevnica.

Geološko-geotehnično poročilo o pogojih temeljenja Radeče-priključek na javno kanalizacijo in vgradnja lovilca olj na kanalizaciji meteorne vode, investitor: Muflon d.o.o., Radeče.

Geološko-geotehnično poročilo o pogojih temeljenja poslovnega objekta, investitor: ALCLYP-ER d.o.o., Železniki.

Geološko-geotehnično poročilo o pogojih temeljenja stanovanjskega objekta, k.o. Kašelj (občina Ljubljana)., investitor: M-TEKA, zastopstva in servis, d.o.o.

Geološko-geotehnično poročilo o pogojih temeljenja stanovanjskega objekta, k.o. Brezovica (občina Brezovica), investitor: ACMG d.o.o.

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: počitniška hiša, Vrhpolje (občina Šentjernej), investitor: VITALINE d.o.o.

Geološko-geotehnično poročilo o ustreznosti temeljnih tal , objekt: IZVENNIVOJSKO PREČKANJE ŽELEZNIŠKE PROGE IN LOKALNE CESTE ZA PEŠCE IN KOLESARJE V NASELJU ŠMARJE PRI JELŠAH, investitor: Rafael d.o.o.

Georadarski pregled udora na območju parkirišča IOC METLIKA, investitor: občina Metlika

Geološko-geotehnično poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: PGD Jagnjenica, Jagnjenica (občina Radeče), investitor: PGD Jagnjenica.

Geološko-geotehnično poročilo o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Rekonstrukcija nadvoza čez železnico v Sevnici (NM0105) na R2-424/1166 Boštanj – Planina v km 0,500, občina Sevnica, investitor: Rafael d.o.o.

Geološko – geomehansko poročilo o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Izgradnja dvojčkov, občina Ljubljana, investitor: SECTOR NEPREMIČNINE d.o.o.

Geološko-geotehnično poročilo o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Izgradnja prizidka, občina Borovnica, investitor: PGD Brezovica pri Borovnici.

Geološko-geotehnično poročilo o pogojih sanacije zemeljskega podora in brežine, občina Sevnica, investitor: občina Sevnica.

Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja HOTELA BRDO, občina Kranj (Predoslje), investitor: Generalni sekretariat Vlade RS.

Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja VILABLOK KARINA, občina Ljubljana, investitor: GRP CENTER D.O.O.

Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja VEČSTANOVANJSKE STAVBE, občina Medvode, investitor: BA INVESTICIJE D.O.O.

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: sprememba namembnosti objekta, investitor: občina Škofja Loka.

Geološko-geotehnično poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja VILE NA BRODU, občina Ljubljana, investitor: UAAU 4U D.O.O.

GEOLOŠKO-GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBEV

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Veliki Gaber (občina Trebnje).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: večstanovanjski objekt, Kašelj (občina Ljubljana).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Vrhovo (občina Radeče).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Hotedrščica (občina Logatec).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: zimski vrt, Orešje (občina Sevnica).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Križe (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Senožeti (občina Dol pri Ljubljani).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: namakalni sistem, Zimica (občina Duplek).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: nadzidava obstoječega objekta, gradnja garaže, Vrhole pri Konjicah (občina Slovenska Bistrica).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: dvostanovanjski objekt, Bizovik (občina Ljubljana).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Križe (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: garaža, lopa, oporni zid, Vrhpolje (občina Šentjernej).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: namakalni sistem, Žikarice (občina Duplek).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Zg.Koseze (občina Moravče).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: vrstne hiše, Šmartno ob Savi (občina Ljubljana).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjske hiše, Gozd Martuljek (občina Kranj).

Geološko – geomehansko poročilo o pogojih temeljenja in odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Gradišče II (občina Ljubljana).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjske hiše, Moste (občina Žirovnica).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjske hiše, Zgornje Bitnje (občina Kranj).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjske hiše, Križe (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjske hiše, Zgornje Jezersko (Zgornje Jezersko).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjske hiše, Lom pod Storžičem (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: namakalni sistem, Budinci (občina Šalovci) in Markovci (občina Markovci).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: oporni zid, Bistrica (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: zimski vrt, Javorniški Rovt (občina Jesenice).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša in oporni zid, Senično (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: frčada, Križe (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: Akumulacija I in akumulacija II za namakanje in oroševanje sadovnjakov ob potoku Turja, k.o. 227-Terbegovci, Terbegovci (občina Sv. Jurij ob Ščavnici).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: nadstrešek, Vrhovo (občina Radeče).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: izgradnja namakalnega sistema, kozolca in poljske poti, Križe (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjski objekt, Podnart (občina Radovljica).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: garaža, Bistrica (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Lom pod Storžičem (občina Tržič).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Zasip (občina Bled).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Dolenji Novaki (občina Cerkno).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Medvedje Brdo (občina Logatec).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: prizidek, Kašelj (občina Ljubljana).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Šujica (občina Dobrova- Polhov Gradec).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: poslovnokmetijski in poslovno-industrijski objekt, Sostro (občina Ljubljana).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: oporni zid, Zgornje Koseze(občina Moravče).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Log (občina Log-Dragomer).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska stavba, Rakitna (občina Brezovica).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Žalec (občina Žalec).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Črnuče (občina Ljubljana).

Geološko – geomehansko poročilo z geomehanskimi preiskavami ter izračunanih pogojih temeljenja DUPLEKS IN TRIPLEKS LIVADA, Trnovsko predmestje ,občina Ljubljana.

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: moške in ženske sanitarije ter rastlinska ČN, Vrhpolje (občina Šentjernej).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Križe (občina Tržič).

Inženirsko-geološko poročilo o pregledu skale-Pot na gradič 6, Kobarid, občina Kobarid.

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Daljni Vrh(občina Novo Mesto).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Blatna Brezovica(občina Vrhnika).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Babna Reka(občina Šmarje pri Jelšah).

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta in o pogojih temeljenja ter odvodnjavanja, na območju predvidenega objekta: stanovanjska hiša, Markišavci(občina Murska Sobota).

GEOMEHANSKI NADZORI - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Geomehanski nadzor pri izgradnji gospodarskega objekta (hlev), Prestranek, občina Postojna, investitor: Angus d.o.o.,

Geomehanski nadzor in notranja kontrola odstavnih niš Ivančna Gorica, Radovljica, Kranj-zahod in Vogrsko, investitor: Rafael d.o.o.,

GEOMEHANSKI NADZORI - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, občina Medvode

Geomehanski nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše, Bohinjska Češnjica, občina Bohinj

MONITORINGI: - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Poročilo o monitoringu: POROČILO O POPISU NIČELNEGA STANJA OBJEKTOV Z DNE 22.07.2018 PRED IZVAJANJEM GRADBENIH DEČ NA LOKACIJI UREDITVE REKE MEŽE V PREVALJAH, investitor: Rafaela d.o.o.

Poročilo o monitoringu: POROČILO O POPISU NIČELNEGA STANJA OBJEKTOV Z DNE 03.12.2018 PRED IZVAJANJEM SANACIJE PLAZU NA PARCELNI ŠT. 588/5, 307 IN 306/3 K.O. FARNA VAS, OBČINA PREVALJAH, investitor: Rafaela d.o.o.

Poročilo o monitoringu: HIDROGEOLOŠKO POROČILO MONITORINGA ČRPALNE VRTINE ST-1/15, investitor: ŠPORT LJUBLJANA

HIDROGEOLOŠKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Spodnji Ivanjci (občina Zgornji Ivanjci).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Puževci (občina Puconci).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Tešanovci (občina Moravske Toplice).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Puconci (občina Puconci).

Hidrogeološko poročilo za izračun ponikalne sposobnosti ponikalnice, objekt: enostanovanjska hiša; Ihan(občina Domžale).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za izvedbo preiskovalne vrtine, objekt: stanovanjska hiša, Gradišče (občina Ljubljana).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za namakanje kmetijskih površin, objekt: kmetijske površine; Drbetinci (občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja zaradi gradnje akumulacije za namakanje in oroševanje sadovnjakov ob potoku Turja, objekt: kmetijske površine; Terbegovci (občina Sv. Jurij ob Ščavnici).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za preiskavo podzemnih voda objekt, vodno dovoljenje in vodno soglasje za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik, objekt: stanovanjska stavba, Dobrova (občina Ljubljana) ).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Benedikt(občina Benedikt).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Stojnci (občina Markovci).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev dovoljenja za preiskavo podzemnih voda objekt, vodno dovoljenje in vodno soglasje za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik; objekt: gospodarsko poslopje, Puževci (občina Puconci) ).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Zrkovci (občina Maribor).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za namakanje kmetijskih površin, objekt: kmetijske površine; Jastrebci (občina Ormož).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Beltinci(občina Beltinci).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Ropoča (občina Rogaševci).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Gančani(občina Beltinci).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Murska Sobota (občina Murska Sobota).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za namakanje kmetijskih površin (raba zalednih vod), objekt: kmetijske površine; Drbetinci (občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah).

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za koriščenje toplote ko ne gre za termalni vodonosnik objekt: enostanovanjska hiša: Dogovci (občina Maribor).

HIDROGEOLOŠKI NADZORI - OBČINE, PODJETJA

Hidrogeološki nadzor pri izvedbi izboljšanja ponikalne sposobnosti zemeljskega bazena B8a NA AC Vrba-Peračica, investitor: Rafael d.o.o.

WE BUILD STRUCTURES ON GOOD FOUNDATIONS.

Would you like to learn more?
CONTACT