Na področju hidrogeološkega monitoringa izvajamo načrtovanje monitoringa podzemnih voda v skladu z zakonskimi zahtevami Zakona o Vodah.

Hidrogeloški monitoring

  1. Dobavljamo in vgrajujemo opremo za izvajanje monitoringa,
  2. izvajamo meritve
  3. izdelujemo poročila in študije.

Izdelamo vam hidrogeološke študije, ki služijo kot osnova za izdelavo načrta monitoringa podzemnih vod. Prav tako pripravimo načrte monitoringov v skladu z zakonodajo. Po izvedbi meritev izdelamo ustrezna poročila.

Za monitoring nivojev vod, temperature vgrajujemo merilno opremo z avtomatskimi registratorji.

Spremljanje dogajanje zemeljskih struktur med gradnjo podzemnih, kompleksnih objektov in objektov v neposredni bližini že obstoječih objektov zahtevajo posebno pozornost, zato na področju geotehnike izvajamo monitoring pred, med in po izgradnji.

GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIH TEMELJIH

Vas zanima več?
KONTAKT