Dobre geomehanske in geotehnične raziskave = manjše težave pri izgradnji različnih objektov!

  Geomehanika in geotehnika

  Dejavni smo pri izgradnjah različnih novih objektov in plazov. Imamo znanja s področja osnovnih geomehanskih raziskav, terenskih meritev vseh vrst, izdelave osnovnih in specialnih geomehanskih poročil/elaboratov in študij, kjer smo aktivni že deset let. Z našim znanjem vam lahko ponudimo:

  1. Izdelavo geološko-geomehanskih, hidrogeoloških in geotehničnih elaboratov za objekte visoke in nizke gradnje,
  2. izdelavo poročil in elaboratov za različne objekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
  3. projekti za varovanje gradbenih jam,
  4. geotehnične analize,
  5. stabilnostne analize,
  6. analize posedanja za različne objekte,
  7. analize nosilnosti tal,
  8. analize odvodnjavanja gradbenih jam, geološko-geotehnična poročila za pridobitev gradbenega dovoljenja za zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne ter enostavne objekte,
  9.  izdelava geotehničnih elaboratov,
  10. projektiranje geotehničnih konstrukcij (opornih in podpornih zidov, kamnitih zložb, pilotnih sten, gradbenih jam…).

  Od terenskih meritev in storitev nudimo:

  • Meritve z dinamično in statično ploščo (CBR) za voziščne konstrukcije.
  • Meritve z dinamično ploščo.
  • Meritve z dinamičnim penetrometrom (DP).
  • Meritve z žepnim penetrometrom.
  • Meritve z krilno sondo.
  • Meritve z ročnim penetrometrom do 5m.
  • Meritve nivoja podzemne vode.
  • Strokovni nadzori pred, med in po izgradnji različnih objektov z vgradnjo reperjev.
  • Geotehnične meritve ter geološka in geomehanska spremljava med izgradnjo objektov,
  • Geomehanski nadzor.
  • Geomehansko vrtanje.

  Podajno lovilne mreže

  GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIH TEMELJIH

  Vas zanima več?
  KONTAKT