Hidrogeologija

Na področju hidrogeologije smo zelo dejavni, zato vam bomo pri različnih hidrogeoloških težavah vsekakor lahko pomagali. Dejavni smo na osnovnih in specializiranih hidrogeoloških raziskavah in študijah. To pomeni, da nudimo terenske meritve vseh vrst, izdelavo osnovnih in specializiranih poročil/elaboratov/študij. Od terenskih meritev izvedemo merjenje prepustnosti tal za enostavne in zahtevne objekte za določitev pogojev ponikovanja. Za natančnejšo določitev teh pogojev pripravimo tudi hidrološki izračun. Poleg tega izvajamo tudi črpalne in nalivalne preizkuse ter nudimo hidrogeološki nadzor pri izvedbi različnih vrtin.


Pridobitev vodnega dovoljenja za: lastno oskrbo s pitno vodo, namakanje kmetijskih površin, neposredno rabo vode za pridobivanje toplote (ko ne gre za termalni vodonosnik), za odvzem vode iz javnega vodovoda ter druge posebne rabe (ribnik, ribolov, športni ribolov, zasneževanje smučišč. Itd), vam v primeru plitkih vrtin (do 30m) izdelamo: hidrogeološko poročilo/elaborat, na terenu opravimo črpalni preizkus in izdelamo tehnične podloge za izvedbo vrtine.

V primeru globljih vrtin (>50m), vam poleg hidrogeološkega poročila izdelamo rudarski projekt s tehničnimi podlogami.

Če območje, kjer želite koristiti vodo, leži na vodovarstvenem območju, vam odvisno od zakonodaje s pomočjo matematičnega modeliranja izdelamo analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa.

Hidrogeološko vrtanje

Energetika

Če želite varčen in enostaven način ogrevanja, vam iz energetskega vidika priporočamo sistem voda-voda. Sistem ni primeren za vsako področje, zato smo mi tisti, ki vam lahko svetujemo ali je območje, kjer se nahaja vaš objekt, primerno za uporabo sistema voda-voda. V primeru, da vaš objekt leži na primerni lokaciji za izvedbo sistema voda-voda, je postopek sledeč:

Poleg vrtanja vam lahko priporočimo toplotne in potopne črpalke. To storimo na podlagi ogleda terena in pregled PZI dokumentacije predvidenega objekta. Poleg toplotne in potopne črpalke vam izvedemo vse zunanje strojne inštalacije do predvidenega objekta, zagon sistema in predaja v uporabo. Ne pozabite, preko ekosklada lahko pridobite nepovratna sredstva za toplotne črpalke.

Kmetijstvo

Bi želeli začeti s predelavo hrane ali se s tem že ukvarjate pa ne veste kako dodatno namakati kmetijske površine? Potem smo mi pravi naslov. Najprej bomo prevetili vašo lokacijo, če ste po Zakonu o Vodah sploh upravičeni do koriščenja podzemne vode, nato pa bomo lokacijo preverili še s hidrološkega vidika – ocneili bomo, če se voda na območju obravnave sploh nahaja. Določitev globine in dejansko nahajanje podzemne vode pa bomo ugotovili le s pomočjo raziskovalne vrtine. Pa začnimo:

GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIH TEMELJIH

Vas zanima več?
KONTAKT